Duurzame projecten

0
bomen geplant
We maken graag deel uit van een cultuurverschuiving naar een meer gezonde, duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenleving.

Onderneem bewust maximaal

Ethisch ondernemen is nog nooit zo belangrijk geweest als nu en zal alleen nog maar belangrijker worden.

Onze Bambooze rietjes worden, sociaal verantwoord, geproduceerd in Vietnam en daarvoor wordt eerlijk betaald.

Samen met jou planten we bomen

Planet B laat één boom planten per 250 verkochte rietjes.

Dit doen we in samenwerking met enkele erkende organisaties, welke we eerst (zéér) stevig onder de loep namen. We zouden niet willen dat een deel van onze opbrengst verloren gaat, maar we willen wel graag bijdragen aan herbebossing.

Elke 1,2 seconden verdwijnt een stuk bos met de grootte van een voetbalveld. De meeste bossen worden niet duurzaam beheerd. Sommige bossen worden neergehaald door immense bosbranden, andere voor bepaalde industrieën.

Bamboe kan een oplossing zijn voor véél problemen. We zullen in de toekomst bamboe meer en meer gebruikt zien worden en dus méér en meer bamboe bossen zien. Toch kiezen we bewust voor echte bomen (houtsoorten) aan te planten. Bamboe woekert van zichzelf en heeft meestal geen heraanplanting nodig.

 

Naast het steunen van duurzame projecten, vinden we het belangrijk dat onze CO2 uitstoot voor transport (vanuit Vietnam) berekend wordt en gecompenseerd wordt. We zetten verschillende samenwerkingen op waarbij we bomen planten, water zuiveren, mensen in armoede steunen, etc.

Stel ons jouw duurzaam project voor zodat wij het kunnen uitlichten en mee ondersteunen